Uit de praktijk

“Ik zie alleen maar kansen en mogelijkheden binnen Vesteda voor werknemers die zich verder willen ontwikkelen. Deze drive maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het DNA van onze onderneming!”

In contact met onze huurders

'Ik ben binnen Vesteda verantwoordelijk voor het technisch en commercieel beheer van circa 5.000 woningen in Zuid-West-Nederland. Dat is de regio rondom Rotterdam, de provincie Zeeland en enkele grote steden in Noord-Brabant, waaronder Bergen op Zoom, Tilburg en Breda. Doordat we technisch en commercieel beheer ( organiseren van de verhuur e.d.) onder één dak hebben, zitten we zeer dicht op onze klant, de huurder. We hebben regelmatig contact met onze huurders en peilen hun wensen en behoeften. Daarnaast hebben we real-time zicht en invloed op de kwaliteit van het woonbestand. Daarmee onderscheiden we ons van de concurrentie. Er zijn in Nederland geen institutionele beleggers met een eigen beheerorganisatie.'

Vertrouwen en erkenning

'In de nieuwe organisatie krijg ik ook het tactisch asset management in mijn takenpakket. Daarmee maak ik een stap van operationeel naar strategisch management. Dat betekent onder andere dat ik eindverantwoordelijk word voor het rendement van de portefeuille. Een belangrijke factor is namelijk het rendement voor onze investeerders. Anderzijds willen we onze klanten - de huurders - zo goed mogelijk bedienen. Aan ons de taak om hierin de beste oplossing te vinden. Deze uitbreiding van mijn takenpakket zie ik als een bevestiging van mijn kunnen. In de relatief korte tijd dat ik bij Vesteda werk - twee jaar - heb ik mijn werk blijkbaar goed uitgevoerd en krijg hiervoor ook de erkenning en het vertrouwen.'

DNA van Vesteda

'We maken als organisatie een omslag waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd. We zullen ook effectiever moeten opereren. Daarvoor is een verbetertraject in gang gezet met zogenaamde verbetercoaches. Zelf ben ik ook verbetercoach, onder andere van mijn team ( circa twaalf fte). Het mooie is dat iedereen input en feedback kan leveren, op voorwaarde dat deze opbouwend is. Vesteda is een platte organisatie met experts op uiteenlopende terreinen. We nemen elkaars mening en argumenten serieus. Immers, in een veranderingstraject is draagvlak binnen de organisatie een belangrijke voorwaarde voor succes. Ik zie alleen maar kansen en mogelijkheden voor zittende en nieuwe werknemers die zich verder willen ontwikkelen. Deze drive maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het DNA van Vesteda!'

Patrick Burger, Sr. Acquistions & Development Manager, voorheen Regiomanager