Privacy 

Privacyverklaring voor sollicitanten van Vesteda

Vesteda respecteert jouw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen er alles aan doen om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen:

1. Privacyverklaring in het kort

Hierin lees je snel:

 • welke organisatie verantwoordenlijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • wat de belangrijkste persoonsgegevens zijn die wij verwerken;

 • hoe je ons kunt bereiken als je vragen hebt over privacy.

2. Uitgebreide privacyverklaring

Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide privacyverklaring. Daarin beantwoorden wij de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?

 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 • Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

 • Hoe beschermt Vesteda jouw persoonsgegevens?

 • Hoelang bewaart Vesteda jouw persoonsgegevens?

 • Wat zijn jouw rechten?

 • Hoe neem je contact op met Vesteda?

1. Privacyverklaring in het kort

Verantwoordelijke organisatie

Vesteda Investment Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan De Boelelaan 759, 1082 RS in Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071789.

Belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken

Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Van sollicitanten verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;

 • adres;

 • woonplaats;

 • uitslagen van tests die wij laten uitvoeren;

 • pasfoto;

 • nummer van het identiteitsbewijs;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • geboorteplaats;

 • nationaliteit;

 • titulatuur;

 • curriculum vitae;

 • motivatiebrief.

Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten via referenties, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Heb je vragen over privacy?

In de uitgebreide privacyverklaring lichten wij toe hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen je graag. Je kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kun je ons bereiken op dit postadres:

Vesteda Postbus 75675 1070 AR AMSTERDAM

2. Uitgebreide privacyverklaring

In deze uitgebreide privacyverklaring beantwoorden wij de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?

 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

 • Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

 • Hoe beschermt Vesteda jouw persoonsgegevens?

 • Hoelang bewaart Vesteda jouw persoonsgegevens?

 • Wat zijn jouw rechten?

 • Hoe neem je contact op met Vesteda?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie die direct over iemand gaat, of die naar die persoon te herleiden is. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, uitwissen of vernietigen. Dat kan deels of volledig automatisch gebeuren. En het kan ook handmatig gebeuren.

Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. In jouw geval verzamelen we persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of we een arbeidsovereenkomst met jou willen aangaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Om te solliciteren bij Vesteda, vul je op www.werkenbijvesteda.nl diverse persoonlijke gegevens in. De gegevens die je in het sollicitatieformulier op de website invult, komen automatisch in een dossier. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt geüpload, zoals jouw cv, brief en vragenformulier.

Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Van sollicitanten verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;

 • adres;

 • woonplaats;

 • uitslagen van tests die wij laten uitvoeren;

 • pasfoto;

 • nummer van het identiteitsbewijs;

 • geslacht;

 • geboortedatum;

 • geboorteplaats;

 • nationaliteit;

 • titulatuur;

 • curriculum vitae;

 • motivatiebrief.

Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van sollicitanten via referenties, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Wij verwerken je persoonsgegevens:

 • om je sollicitatie te behandelen. De collega‚Äôs die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure krijgen jouw persoonsgegeven;

 • om je op te nemen in een kandidatenlijst;

 • om statistische data op te stellen, zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van vacatures;

 • om het proces van werving en selectie aan te passen en te verbeteren.

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende gevallen delen met andere partijen.

Als een externe partij is betrokken bij de sollicitatieprocedure

Soms vragen wij hulp aan externe partijen bij een sollicitatieprocedure. We laten kandidaten bijvoorbeeld testen, of we vragen om referenties. Met die partijen kunnen wij je persoonsgegevens delen.

Als dat moet volgens de wet

Volgens de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de politie als die daarom vraagt.

Hoe beschermt Vesteda jouw persoonsgegevens?

Vesteda verwerkt je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de wet. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Ook zorgen deze maatregelen ervoor dat niemand je persoonsgegevens onrechtmatig kan verwerken.

Met organisaties die je persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan als Vesteda.

Hoelang bewaart Vesteda jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt. Leidt je sollicitatie niet tot een baan bij Vesteda? Dan vernietigen we uiterlijk vier weken na afloop van de sollicatatieprocedure alle gegevens die je ons hebt gegeven. En heb je voor de sollicitatie een test gedaan? Dan vernietigen we het testrapport ook binnen die termijn.

Het kan voorkomen dat we je persoonsgegevens langer willen bewaren. Bijvoorbeeld omdat we later misschien een passende baan voor je hebben. Daar moeten we je dan schriftelijk toestemming voor vragen. Als je die toestemming geeft, bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij (en eventueel andere partijen) van jou hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, ze te beperken en over te dragen. Jouw toestemming aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, kun je altijd intrekken. Dat betekent dat wij daarvoor wel het recht hadden om je persoonsgegevens te verwerken, maar daarna niet meer.

Wil je gebruikmaken van je rechten?

Wil je gebruikmaken van de rechten die hierboven zijn genoemd? Stuur dan een e-mail naar privacy@vesteda.com, of een brief naar:
Vesteda, Postbus 75675, 1070 AR AMSTERDAM

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Komen we er niet samen uit? Dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe neem je contact op met Vesteda?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen je graag. Je kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kun je ons bereiken op dit postadres:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als we dat doen, zullen wij je hierover op onze website informeren. Wij adviseren je om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.